• header-add

Haags Orgel Kontakt (HOK)

Komende activiteiten

Haags Orgel Kontakt (HOK)

NIEUWSBRIEF JUNI 2019

In de maand JUNI zullen naast de gebruikelijke lunchconcerten op woensdag in de Kloosterkerk en Gotische zaal, ook 2 concerten gegeven worden op de zaterdagmiddag: een ‘Koorconcert’ in de Lutherse Kerk en een orgelconcert in de Elandstraatkerk.

Lunchconcerten JUNI
In JUNI zijn weer 2 lunchpauzeconcerten in de Kloosterkerk geprogrammeerd. En wel op woensdag 5 en 19 JUNI. Aanvang: 12.45 uur. Toegang gratis (met aanbevolen collecte voor dekking van de kosten)
In de Gotische zaal vinden de Lunchpauzeconcerten plaats op woensdag 12 en 26 JUNI.
Aanvang: 12.45 uur. Toegang gratis

Middagconcerten JUNI
Op zaterdag 1 JUNI wordt in de Lutherse Kerk een koorconcert georganiseerd. Aanvang 15.30 uur. Toegang is gratis (met aanbevolen deurcollecte voor dekking van de kosten)
Op zaterdag 22 JUNI zal er in de Elandstraatkerk een orgelconcert gegeven worden in het kader van het Int. Symfonisch Orgelfestival.
Aanvang 15.00 uur. Toegang € 10,-

Voorproefje concerten JULI en AUGUSTUS
In JULI en AUGUSTUS zullen er i.v.m. de vakantie geen lunchpauzeconcerten plaatsvinden in de Gotische zaal.
De lunchconcerten in de Kloosterkerk gaan echter gewoon door in de vorm van ORGELBESPELINGEN door de vaste organist Geerten van de Wetering en verschillende binnen- en buitenlandse (vrouwelijke) organisten. Allen op de 1e en 3e woensdag van de maand om 12.45 uur.
Ook in de Grote Kerk zullen er weer lunchconcerten georganiseerd worden in JULI en AUGUSTUS. Daar op iedere vrijdag, eveneens om 12.45 uur.
Uiteraard zijn er ook middag- en avondconcerten te verwachten in JULI en AUGUSTUS: In de Lutherse Kerk (6 juli), Elandstraatkerk (13 juli en 3 augustus), Kloosterkerk (20 juli) en Grote Kerk (27, 29 en 31 augustus) In de Grote Kerk zal (op 24 augustus) ook weer een ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ plaatsvinden. Een ‘Orgel ontdekkingstocht’ voor heel het gezin.

Ander nieuws van het HOK-front
Er zijn afgelopen maand meerdere tastbare erkenningen uitgereikt binnen het HOK:
- HOK-secretaris Henk Barnhard kreeg een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt i.v.m. zijn vrijwilligerswerk over vele jaren voor kerk en maatschappij (w.o. dat voor het HOK-kinderproject)
- Jos Laus, organist-dirigent van de St. Jacobuskerk, vierde op 25 en 26 mei zijn 50 jarig jubileum als kerkmusicus en ontving een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) voor zijn langdurige inspanning voor de kerkmuziek.
Ook zal hij in juni de Vergulde Medaille (Médaille de Vermeil) in ontvangst mogen nemen vanwege de Franse Société Académique Arts-Sciences-Lettres te Parijs, voor zijn jarenlange inspanningen voor de Franse (orgel)cultuur.

HOK Infoboekje en HOK-folder
Voor beknopte informatie over de HOK-locaties en -orgels is het HOK-infoboekje beschikbaar. Gratis verkrijgbaar op iedere HOK-locatie, Openb. Bibliotheek, VVV, enz.
De nieuwe HOK-folder 2019, met alle avond-, middag- en lunchconcerten in 2019 is weer beschikbaar. Vraag er naar bij de bij het HOK aangesloten locaties.

Website HOK
Voor meer uitgebreide en actuele informatie over concerten, concertgevers, concertorgels en -locaties kunt u terecht op de website van het HOK: www.haagsorgelkontakt.nl
Facebook
Het HOK is ook actief op Facebook! Ga naar: (www.facebook.com/haagsorgelkontakt) en ‘like' ons.

Bron: haagsorgelkontakt.nl | 29mei19